Phương Trình Hoá Học

Chuỗi phương trình phản ứng hóa học

Tìm kiếm nhanh hơn 1000 chuỗi phương trình hóa học phổ biến bằng công thức hoá học hoặc tên chất. Đơn chất, Hợp Chất, Phi Kim, Axit, Bazơ, Chất Vô Cơ, Chất Hữu Cơ, Oxit, Muối, Phức Vô Cơ, Phức Hữu Cơ

Tìm kiếm phương trình hóa học

Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Chuỗi phương trình phản ứng hóa học

Chuỗi phương trình phản ứng hóa học

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 3 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc chuỗi phương trình phản ứng hóa học

Chuỗi phương trình phản ứng hóa học

Chuỗi phương trình phản ứng hóa học

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 3 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc chuỗi phương trình phản ứng hóa học

Chuỗi phương trình phản ứng hóa học

Chuỗi phương trình phản ứng hóa học

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 5 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc chuỗi phương trình phản ứng hóa học

Chuỗi phương trình phản ứng hóa học

Hoàn thành chuỗi phương trình hóa học

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 4 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc chuỗi phương trình phản ứng hóa học

Chuỗi phương trình phản ứng hóa học 10

Hoàn thành chuỗi phương trình phản ứng hóa học

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 2 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc chuỗi phương trình phản ứng hóa học 10

Chuỗi phương trình phản ứng hóa học

Hoàn thành chuỗi phương trình hóa học sau

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 4 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc chuỗi phương trình phản ứng hóa học

Chuỗi các phương trình phản ứng của kẽm và hợp chất của kẽm

Chuỗi các phương trình phản ứng của kẽm và hợp chất của kẽm thường gặp trong sách giáo khoa Hóa học lớp 9, 11 và 12.

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 4 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc chuỗi các phương trình phản ứng của kẽm và hợp chất của kẽm

Chuỗi các phương trình phản ứng của crom

Chuỗi các phương trình phản ứng của crom và hợp chất của crom thường gặp trong sách giáp khoa hóa học lớp 12.

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 5 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc chuỗi các phương trình phản ứng của crom

Chuỗi các phương trình phản ứng của kim loại kali và hợp chất của kali

Chuỗi các phương trình phản ứng của kali và hợp chất của kali thường gặp trong sách giáo khoa Hóa học.

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 5 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc chuỗi các phương trình phản ứng của kim loại kali và hợp chất của kali

Chuỗi các phương trình phản ứng của kim loại natri và hợp chất của natri

Chuỗi các phương trình phản ứng của natri và hợp chất của natri thường gặp trong sách giáo khoa Hóa học THCS và THPT.

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 5 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc chuỗi các phương trình phản ứng của kim loại natri và hợp chất của natri

Chuỗi phương trình phản ứng hóa học 10

Chuỗi phương trình phản ứng hóa học về hợp chất của natri.

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 4 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc chuỗi phương trình phản ứng hóa học 10

Chuỗi phương trình phản ứng hóa học

Chuỗi phương trình phản ứng hóa học về hợp chất của natri

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 4 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc chuỗi phương trình phản ứng hóa học

Chuỗi phương trình phản ứng hóa học 10

Chuỗi phương trình phản ứng hóa học

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 3 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc chuỗi phương trình phản ứng hóa học 10

Chuỗi phản ứng của các kim loại kiềm thổ và kim loại cacbon

Chuỗi các phương trình phản ứng của kim loại kiềm thổ và cacbon thường gặp trong sách giáo khoa lớp 9 và 11.

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 5 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc chuỗi phản ứng của các kim loại kiềm thổ và kim loại cacbon

Chuỗi các phương trình phản ứng của nito và hợp chất của nito

Chuỗi các phương trình phản ứng của ni tơ và hợp chất ni tơ thường gặp trong sách giáo khoa lớp 9 và 11.

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 5 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc chuỗi các phương trình phản ứng của nito và hợp chất của nito

Chuỗi phương trình phản ứng hóa học của đồng

Chuỗi các phương trình hóa học của kẽm và đồng thường gặp trong sách giáo khoa hóa học chương trình THPT.

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 5 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc chuỗi phương trình phản ứng hóa học của đồng

Chuỗi phương trình phản ứng hóa học

Chuỗi phương trình phản ứng hóa học

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 4 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc chuỗi phương trình phản ứng hóa học

Chuỗi phương trình phản ứng hóa học 9

Viết chuỗi phương trình hóa học

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 5 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc chuỗi phương trình phản ứng hóa học 9

Chuỗi phương trình phản ứng hóa học

Chuỗi phương trình phản ứng hóa học

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 4 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc chuỗi phương trình phản ứng hóa học

Chuỗi phương trình phản ứng hóa học

Chuỗi phương trình phản ứng hóa học

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 1 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc chuỗi phương trình phản ứng hóa học

Chuỗi phương trình phản ứng hóa học

Chuỗi phương trình phản ứng hóa học

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 4 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc chuỗi phương trình phản ứng hóa học

Chuỗi phương trình phản ứng hóa học

Chuỗi phương trình phản ứng hóa học

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 3 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc chuỗi phương trình phản ứng hóa học

Chuỗi phương trình phản ứng hóa học

Chuỗi phương trình phản ứng hóa học

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 3 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc chuỗi phương trình phản ứng hóa học

chuỗi phương trình phản ứng hóa học

chuỗi phương trình phản ứng hóa học

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 3 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc chuỗi phương trình phản ứng hóa học

Một số định nghĩa thường dùng

mol-11

Mol

4 thg 8, 2019

kim-loai-14

Kim loại

20 thg 11, 2019

nguyen-tu-15

Nguyên tử

20 thg 11, 2019

phi-kim-16

Phi kim

25 thg 12, 2019

benzen-19

Benzen

25 thg 12, 2019

phan-tu-22

Phân tử

1 thg 1, 2020

Chủ đề

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.