Phương Trình Hoá Học

Interesting Facts about Gallium

Gallium - element named after a rooster

Tìm kiếm những điều thú vị về hoá học

Hãy nhập vào nội dung bất kỳ để bắt đầu tìm kiếm

Gallium is the 31st cell element in the Periodic System Table predicted by Russian chemist and inventor Dimitri Mendeev, who created the periodic table of elements. He named the missing element eka - aluminum because he knew it would fall below aluminum in the Periodic Table in cell 31. Here are 10 interesting facts about gallium - the element named after the French rooster. 

Location of gallium in the periodic system table.

10 Interesting Facts about Gallium

1. In 1875, Lecoq De Boisbaudran discovered and isolated pure gallium from two purple spectral lines in a sphalerite sample by electrolysis of hydroxides. However, the chemist Dmitri Mendeleev predicted the existence of the element in 1871, proposing the element's name "eka - aluminum" from its position in the periodic table. 

Gallium is an iridescent silver metal.

2. Lecoq De Boisbaudran named this 31st element "gallia" in honor of his homeland, France. Gallia is the Latin name for Gaul. Some also say Lecoq De Boisbaudran's name is a play on words, naming his own element as well as France. "Le coq" is the French word meaning "rooster", while the Latin word for "rooster" is "gallus". The element is then named gallium after the -ium suffix for metallic elements.

Lecoq De Boisbaudran named this 31st element "gallia" in honor of his hometown of France, Gallia being the Latin name for Gaul. "Le coq" is the French word meaning "rooster", while the Latin word for "rooster" is "gallus".


3. In fact, Gallium has no role in human biology as well as animals and plants. It is a pure metal that is considered non-toxic.

4. In Medicine, gallium is used to monitor inflammation and mark tumors. This element has anti-cancer properties, especially against non-Hodgkin lymphoma and carcinoma. The gallium amine - phenol compound is very toxic to malaria parasites, including those that are resistant to chloroquine.

5. Gallium can be melted easily in the palm of the hand or hot beverage.

 

Gallium can be melted easily in the palm of the hand or hot beverage.

6. Gallium will expand when it freezes. Gallium should not be stored in metal or glass containers, as they can break when gallium thickens.

7. The Neutrino Observatory in Italy uses a large amount of gallium trichloride to study neutrinos produced in the sun. Neutrinos are particles created in the first second of the universe - even before atoms - and continuously generated through the nuclear reactions of the sun and other stars.

The Neutrino Observatory in Italy uses a large amount of gallium trichloride to study the neutrinos produced in the sun.

8. Liquid gallium forms a special mirror because the element can scan many surfaces. Gallium permeates glass, dolphins, and even human skin.

9. Gallium arsenide is used to produce ultra-bright blue LEDs.

10. More than 95% of gallium is used in the semiconductor industry. Pure gallium resists the attack of mineral acids. The oxide layer formed on the surface protects the interior.

More than 95% of gallium is used in the semiconductor industry.

Tổng số đánh giá:

Xếp hạng: / 5 sao

Các khái sự thật thú vị liên quan

Sự thật thú vị về nhôm

Mạnh mẽ, nhẹ và bền vững, nhôm có một số đặc tính thực sự tuyệt vời khiến nó trở nên hoàn hảo cho nhiều mục đích sử dụng. Dưới đây là một số sự thật thú vị khác về nhôm.

Sự thật thú vị về Vanadium

Vanadium là nguyên tố được biết đến với một lịch sử khó hiểu và được phát hiện 2 lần. Tên của Vanadium được đặt theo tên của nữ thần sắc đẹp Scadinavia "Vanadis".

Sự thật thú vị về Nitrogen

Nitơ rất quan trọng đối với sự sống, nhưng nếu dư thừa Nitơ cũng có thể gây hại cho môi trường.

Sự thật thú vị về Oxygen đối với sự sống

Oxygen là chất khí rất cần thiết cho sự sống của các loài sinh vật.

Sự thật thú vị về Boron

Boron là nguyên tố thứ năm của bảng tuần hoàn, là một nguyên tố bán kim loại màu đen. Các hợp chất của nó đã được sử dụng hàng nghìn năm, nhưng bản thân nguyên tố này vẫn chưa bị cô lập cho đến đầu thế kỉ XIX.

Xem tất cả sự thật thú vị

Một số định nghĩa thường dùng

mol-11

Mol

4 thg 8, 2019

kim-loai-14

Kim loại

20 thg 11, 2019

nguyen-tu-15

Nguyên tử

20 thg 11, 2019

phi-kim-16

Phi kim

25 thg 12, 2019

benzen-19

Benzen

25 thg 12, 2019

phan-tu-22

Phân tử

1 thg 1, 2020

Chủ đề

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.