Phương Trình Hoá Học

Từ Điển Chất Hoá Học

Tìm kiếm chất hóa học phổ biến bằng công thức hoá học hoặc tên chất. Đơn chất, Hợp Chất, Phi Kim, Axit, Bazơ, Chất Vô Cơ, Chất Hữu Cơ, Oxit, Muối, Phức Vô Cơ, Phức Hữu Cơ

Tìm kiếm chất hóa học

Hãy nhập vào chất hoá học để bắt đầu tìm kiếm

Lưu ý: có thể tìm nhiều chất cùng lúc mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: Na Fe

Chất oxi hóa

Xem tất cả các chất hoá học thuộc chất oxi hóa

Chất khử

Xem tất cả các chất hoá học thuộc chất khử

Kim loại

Các phi kim phổ biến hơn các kim loại trong tự nhiên, nhưng các kim loại chiếm phần lớn vị trí trong bảng tuần hoàn, khoảng 80 % các nguyên tố là kim loại. Một số kim loại được biết đến nhiều nhất là nhôm, đồng, vàng, sắt, chì, bạc, titan, urani và kẽm.

Xem tất cả các chất hoá học thuộc kim loại

Nguyên Tố Bảng Tuần Hoàn

Xem tất cả các chất hoá học thuộc nguyên tố bảng tuần hoàn

Nhóm Nguyên Tố VIIIA

Xem tất cả các chất hoá học thuộc nhóm nguyên tố viiia

Nhóm Nguyên Tố VIIA

Xem tất cả các chất hoá học thuộc nhóm nguyên tố viia

Nhóm Nguyên Tố VIA

Xem tất cả các chất hoá học thuộc nhóm nguyên tố via

Nhóm Nguyên Tố VA

Xem tất cả các chất hoá học thuộc nhóm nguyên tố va

Nhóm Nguyên Tố IVA

Xem tất cả các chất hoá học thuộc nhóm nguyên tố iva

Nhóm Nguyên Tố IIIA

Xem tất cả các chất hoá học thuộc nhóm nguyên tố iiia

Nhóm Nguyên Tố IIB

Xem tất cả các chất hoá học thuộc nhóm nguyên tố iib

Nhóm Nguyên Tố IB

Xem tất cả các chất hoá học thuộc nhóm nguyên tố ib

Nhóm Nguyên Tố VIIIB

Xem tất cả các chất hoá học thuộc nhóm nguyên tố viiib

Nhóm Nguyên Tố VIIIB

Xem tất cả các chất hoá học thuộc nhóm nguyên tố viiib

Nhóm Nguyên Tố VIIIB

Xem tất cả các chất hoá học thuộc nhóm nguyên tố viiib

Nhóm Nguyên Tố VIIB

Xem tất cả các chất hoá học thuộc nhóm nguyên tố viib

Nhóm Nguyên Tố VIB

Xem tất cả các chất hoá học thuộc nhóm nguyên tố vib

Nhóm Nguyên Tố IIA

Xem tất cả các chất hoá học thuộc nhóm nguyên tố iia

Nhóm Nguyên Tố IA

Xem tất cả các chất hoá học thuộc nhóm nguyên tố ia

Nguyên Tố Chu Kỳ 6

Xem tất cả các chất hoá học thuộc nguyên tố chu kỳ 6

Nguyên Tố Chu Kỳ 5

Xem tất cả các chất hoá học thuộc nguyên tố chu kỳ 5

Nguyên Tố Chu Kỳ 4

Xem tất cả các chất hoá học thuộc nguyên tố chu kỳ 4

Nguyên Tố Chu Kỳ 3

Xem tất cả các chất hoá học thuộc nguyên tố chu kỳ 3

Nguyên Tố Chu Kỳ 2

Xem tất cả các chất hoá học thuộc nguyên tố chu kỳ 2

Một số định nghĩa thường dùng

mol-11

Mol

4 thg 8, 2019

kim-loai-14

Kim loại

20 thg 11, 2019

nguyen-tu-15

Nguyên tử

20 thg 11, 2019

phi-kim-16

Phi kim

25 thg 12, 2019

benzen-19

Benzen

25 thg 12, 2019

phan-tu-22

Phân tử

1 thg 1, 2020

Chủ đề

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.