Phương Trình Hoá Học

Phương trình CF2=CF2 → (-CF2-CF2-)n

Xem thông tin chi tiết về điều kiện, quá trình, hiện tượng sau phản ứng, các chất tham phản ứng, các chất sản phẩm sau phản ứng của phương trình CF2=CF2 → (-CF2-CF2-)n

Thông tin chi tiết về phương trình

Điều kiện phản ứng khi cho tác dụng CF2=CF2

  • Chất xúc tác: không có
  • Nhiệt độ: t0
  • Áp suất: thường
  • Điều kiện khác: p, xt

Quá trình phản ứng CF2=CF2

Quá trình: Trùng hợp tetrafloetilen thu được poli(tetrafloetilen)

Lưu ý: Phản ứng điều chế tơ Teflon

Hiện tượng xảy ra sau phản ứng CF2=CF2

Hiện tượng: đang cập nhật...

Thông tin chi tiết các chất tham gia phản ứng

Thông tin về CF2=CF2 (tetrafloetilen)

  • Nguyên tử khối: chưa cập nhật
  • Màu sắc: chưa cập nhật
  • Trạng thái: chưa cập nhật

Thông tin chi tiết các chất sản phẩm sau phản ứng

Thông tin về (-CF2-CF2-)n (poli(tetrafloetilen) )

  • Nguyên tử khối: chưa cập nhật
  • Màu sắc: chưa cập nhật
  • Trạng thái: chưa cập nhật

Tổng số đánh giá:

Xếp hạng: / 5 sao

Một số định nghĩa thường dùng

mol-11

Mol

4 thg 8, 2019

kim-loai-14

Kim loại

20 thg 11, 2019

nguyen-tu-15

Nguyên tử

20 thg 11, 2019

phi-kim-16

Phi kim

25 thg 12, 2019

benzen-19

Benzen

25 thg 12, 2019

phan-tu-22

Phân tử

1 thg 1, 2020

Chủ đề

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.